Đền Thượng

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02073880011

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: denthuongtq@gmail.com

Địa chỉ: Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Đền Thượng, xã Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang), thờ Mẫu thần, được xây dựng năm 1801. Tương truyền đời trước có hai công chúa là Ngọc Lân (tức Mai Hoa công chúa) và Phương Dung công chúa (tức Quỳnh Hoa công chúa) theo xa giá đi xem xét địa phương đỗ thuyền ở bờ sông. Đến đêm nổi cơn mưa gió, hai công chúa vụt bay lên trời, người ta cho là linh dị, lập đền để thờ. Đền có cấu trúc theo kiểu chữ Đinh, lưng tựa vào núi Dùm, quay mặt ra dòng Lô, là nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia năm 2016.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Thượng, xã Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang), thờ Mẫu thần, được xây dựng năm 1801. Tương truyền đời trước có hai công chúa là Ngọc Lân (tức Mai Hoa công chúa) và Phương Dung công chúa (tức Quỳnh Hoa công chúa) theo xa giá đi xem xét địa phương đỗ thuyền ở bờ sông. Đến đêm nổi cơn mưa gió, hai công chúa vụt bay lên trời, người ta cho là linh dị, lập đền để thờ. Đền có cấu trúc theo kiểu chữ Đinh, lưng tựa vào núi Dùm, quay mặt ra dòng Lô, là nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia năm 2016.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí