Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang
Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang
Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang
Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang
Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: tvtruclamtq@gmail.com

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Là Thiền viện đầu tiên được xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Bản đồ

Giới thiệu

×

Là Thiền viện đầu tiên được xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí