Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Trào, tổ 12 Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Nguyên Vượng

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)