Đền Ghềnh Quýt
Đền Ghềnh Quýt
Đền Ghềnh Quýt
Đền Ghềnh Quýt

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: ghenhquytq@gmail.com

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Đền Ghềnh Quýt hướng mặt ra sông Lô, được xây dựng vào triều Nguyễn, thờ Mẫu thoải và nhận sắc phong của vua Khải Định (phong Mẫu thoải là Trang ngự thượng đẳng thần)

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Ghềnh Quýt hướng mặt ra sông Lô, được xây dựng vào triều Nguyễn, thờ Mẫu thoải và nhận sắc phong của vua Khải Định (phong Mẫu thoải là Trang ngự thượng đẳng thần)

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí