Lịch trình đề xuất 018

Lịch trình đề xuất 018
 • Từ ngày 14/08/2019
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 07:00

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:02
  Đền Hạ Miễn phí

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:26

  Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:00
  Thác Mơ Miễn phí

  Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:04
  Đền Pác Tạ Miễn phí

  Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:09

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 3 1 địa điểm
 • 07:00

  Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.