Lịch trình đề xuất 04

Lịch trình đề xuất 04
 • Từ ngày 15/08/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00

  Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 10:12

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:18

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:26
  Thác Khuổi nhi Miễn phí

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.