Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: SN 75 đường Bình Thuận, Thành phố Tuyên Quang Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Link-in PUB

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)