Lịch trình đề xuất 03

Lịch trình đề xuất 03
 • Từ ngày 15/08/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:00

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 11:02
  Cây đa Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:05

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 15:05
  Lán Nà Lừa Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 17:58

  Phường Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.