Lịch trình đề xuất 016

Lịch trình đề xuất 016
 • Từ ngày 19/08/2019
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 13 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 7 địa điểm
 • 07:00

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 08:01
  Đình Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 10:01
  Lán Nà Lừa Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:05
  Cây đa Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:05

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 15:05

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 16:34

  Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 2 2 địa điểm
 • 07:00

  Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:18

  Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 3 4 địa điểm
 • 07:00

  Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 • 10:18

  Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:22
  Thác Mơ Miễn phí

  Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 15:40

  Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.