Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:55

Số điện thoại: 0822383899

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà của Mị

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)