Lịch trình đề xuất 011

Lịch trình đề xuất 011
 • Từ ngày 19/08/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:00

  Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 08:07

  Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

 • 10:22

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:28

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:36
  Thác Khuổi nhi Miễn phí

  Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.