Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Đường Bình Ca, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Thủy

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)