Lịch trình để xuất 08

Lịch trình để xuất 08
 • Từ ngày 16/08/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 11 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00

  Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 10:01

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 11:02
  Đình Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:02
  Lán Nà Lừa Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 15:06
  Cây đa Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 16:06

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:00

  Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:06
  Đền Thác Cái Miễn phí

  Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:05

  Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:58

  Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 • 16:19
  Đền Bách Thần Miễn phí

  Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.