Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại: 0207 3824 825

Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Cafe Nhện

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)