Điểm chèo thuyền kayak trên lòng hồ thủy điện từ Bến thủy Lâm Bình
Điểm chèo thuyền kayak trên lòng hồ thủy điện từ Bến thủy Lâm Bình
Điểm chèo thuyền kayak trên lòng hồ thủy điện từ Bến thủy Lâm Bình
Điểm chèo thuyền kayak trên lòng hồ thủy điện từ Bến thủy Lâm Bình
Điểm chèo thuyền kayak trên lòng hồ thủy điện từ Bến thủy Lâm Bình

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thamquanlb@mgail.com

Địa chỉ: Bến thủy Lâm Bình Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Hội đua thuyền Kayak là dịp quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái cũng như cảnh đẹp huyền hoặc của hồ thủy điện Tuyên Quang - "Hạ Long cạn” giữa đại ngàn tỉnh Tuyên Quang.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Hội đua thuyền Kayak là dịp quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái cũng như cảnh đẹp huyền hoặc của hồ thủy điện Tuyên Quang - "Hạ Long cạn” giữa đại ngàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm