Điểm đạp xe tham quan Bản Làng Thượng Lâm

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thamquanlb@mgail.com

Địa chỉ: Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Điểm đạp xe tham quan Bản Làng Thượng Lâm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Điểm đạp xe tham quan Bản Làng Thượng Lâm

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm