Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 16:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Bến Thủy, Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Thuyền Du lịch Lê Minh Chiến

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)