Mở cửa: 00:05 - Đóng cửa: 18:00

Số điện thoại: 0374456432

Địa chỉ: Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Thuyền du lịch Ngôn Phương

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)