Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2023

1044 0

Chiều 3-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Sở kịp thời tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Nổi bật là tham mưu, chủ trì tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Công tác văn hóa, du lịch, gia đình, thể thao có nhiều khởi sắc. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương nhấn mạnh, để năm 2023 công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu được những kết quả to lớn hơn, ngành cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tập trung khắc phục những tồn tại, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023, giai đoạn đến năm 2025, các nhiệm vụ đột phá, đổi mới do ngành tham mưu thực hiện.

Thứ hai, chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, nhất là hạng mục công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; triển khai xây dựng tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; tham mưu thực hiện Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng Khu liên hợp thể thao giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di sản thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác gia đình; công tác kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Thứ năm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, thu hút đầu tư dưới nhiều hình thức, loại hình khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch, văn hóa, thể thao của tỉnh nhà lên một bước, tầm cao mới có đột phá mới.

Tại hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu sau: Thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch; xây mới 4 nhà văn hóa xã, xây mới, sửa chữa 69 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; 90,6% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 86,6% số thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa; số dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 33%; tổ chức 120 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; 1.290 buổi chiếu phim lưu động; 1.010 buổi tuyên truyền lưu động; bổ sung 7.600 bản sách mới, cấp 2990 thẻ bạn đọc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân của ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chứng kiến các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ký giao ước thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Bản đồ

Lịch trình mẫu