Làng Dao Tiền (xã Hồng Thái)
Làng Dao Tiền (xã Hồng Thái)

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: tqtn@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Na Hang Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

- Tham quan Làng Dao tiền xã Hồng Thái

Bản đồ

Giới thiệu

×

- Tham quan Làng Dao tiền xã Hồng Thái

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí