Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

16/03/2023 3119 1
Kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hoá Việt Nam (1943-2023); 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang (19/3/1961-19/3/2023)

Từ ngày 18/3 đến ngày 02/4/2023 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra các nội dung, sự kiện sau:

1. Khai mạc các hoạt động và biểu diễn chương trình nghệ thuật:

- Thời gian: 19 giờ 30 phút, ngày 18/3/2023

- Địa điểm: Tại khu trưng bày, triển lãm Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

2. Trưng bày sách báo, tư liệu

- Thời gian: Từ ngày 18/3 - 02/4/2023

- Địa điểm: Nhà đón tiếp Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành

3. Triển lãm ảnh "Bác Hồ với Tuyên Quang"

- Thời gian: Từ ngày 18/3 - 02/4/2023

- Địa điểm: Không gian ngoài Nhà đón tiếp Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành

4. Triển lãm tranh cổ động về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Thời gian: Từ ngày 18/3 - 02/4/2023

- Địa điểm: Không gian Quảng trường Nguyễn Tất Thành

5. Chiếu phim tư liệu

- Thời gian: các khung giờ: từ 19 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023; từ 18 - 19 giờ ngày 18/3/2023 (trước thời gian khai mạc Không gian văn hoá Hồ Chí Minh); từ 20 - 22 giờ ngày 19, 20/3/2023; ngày 01,02/4/2023

- Địa điểm: Tại Khu trưng bày, triển lãm Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu