Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023

16/03/2023 392 0
Từ ngày 27/4 đến 03/5/2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang diễn ra các hoạt động sau:

Lịch trình mẫu