TUYÊN QUANG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM NĂM 2023

937 0

Ngày 26/7/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2023 cho 50 học viên là các hướng dẫn viên, cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hoạt động hướng dẫn khách tham quan du lịch tại khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tham gia khoá học, các học viên được giảng viên khoa Lữ hành - hướng dẫn Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội giảng dạy. Nội dung giảng dạy bao gồm khái quát chung về du lịch địa phương và các quy định quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi; kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng ngôn ngữ cơ thể; kỹ năng giải quyết tình huống; quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt; đặc điểm cơ bản của điểm du lịch và so sánh giá trị của các điểm du lịch; thực hành bài giới thiệu về điểm du lịch. Thông qua lớp tập huấn các học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, đảm bảo có tính chuyên môn nghiệp vụ cao trong công tác hướng dẫn phục vụ khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Sau các buổi học, học viên sẽ kiểm tra lý thuyết và thực hành hướng dẫn du lịch. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm để cấp thẻ theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hiện hành.

Tổ chức kiểm tra các học viên đã tham gia lớp bồi dưỡng

Bản đồ

Lịch trình mẫu