Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

254 0

Chiều 9-8, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Công.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19 nên một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch đạt thấp so với kế hoạch; nhiều giải thể thao chưa tổ chức; một số nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị đối với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình chậm tiến độ do chưa được bố trí kinh phí để triển khai. Việc lập Hồ sơ di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới còn gặp khó khăn do chưa thống nhất được với tỉnh Bắc Kạn về kinh phí triển khai thực hiện. Hoạt động dịch vụ du lịch bị đứt gãy do dịch bệnh bùng phát…

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ một số vướng mắc, khó khăn và đưa ra các giải pháp thực hiện Đề án phát triển du lịch thông minh và Đề án phát triển du lịch tâm linh, triển khai Quỹ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động đón khách tại các khu điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm quà tặng; hỗ trợ người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch vượt qua đại dịch; đẩy nhanh triển khai công tác tiêm phòng Covid-19 cho hướng dẫn viên du lịch, nhân viên phục vụ các cơ sở kinh doanh lữ hành, lưu trú; quy chế khen thưởng vận động viên tham gia các nội dung của các bộ môn thể thao thành tích cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định thời gian qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai kịp thời, đúng tiến độ hoàn thiện một số dự án, hạng mục thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngành cần xây dựng con người Tuyên Quang theo những phẩm chất mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra là có trí tuệ, có tinh thần vì cộng đồng, có khát vọng vươn lên, trong sáng, lành mạnh; khơi dậy trong nhân dân tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý chí tự cường, phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Đồng chí khẳng định, gia đình là nơi trao truyền văn hóa, vì vậy cần tập trung xây dựng giá trị gia đình; tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Trong phát triển lĩnh vực thể thao, ngành cần chủ động tham mưu cho tỉnh trong xây dựng cơ chế xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư hạ tầng thể thao...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực thực hiện thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, sâu rộng những định hướng, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là về phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trọng tâm là nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa to lớn của văn hóa, thể thao và du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngành khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các Nghị quyết, kết luận, chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Tham mưu và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tạo bước đột phá về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh gắn với phát triển du lịch. Ngành cần lập phương án phát huy giá trị lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương), Kim Bình (Chiêm Hóa), xây dựng các khu di tích này là một trong những trung tâm tham quan, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng quan trong cho nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 29 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tập trung vào các sản phẩm lợi thế, đặc trưng của địa phương. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển du lịch; nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh bằng nhiều kênh thông tin, chú trọng tuyên truyền qua mạng xã hội, có cơ chế để doanh nghiệp và những người thành danh có ảnh hưởng lớn tham gia tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Tuyên Quang giàu lòng mến khách…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, ngành cần phát huy tinh thần đoàn kết, muốn đoàn kết phải thực hành tốt dân chủ, nêu gương của đội ngũ lãnh đạo để cán bộ, nhân viên học thập, noi theo.

Thường trực Tỉnh ủy tặng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
Ảnh: Thành Công.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Bản đồ

Lịch trình mẫu