Điểm tham quan Chợ phiên Hồng Quang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: thamquanlb@mgail.com

Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Tham quan Chợ phiên Hồng Quang

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tham quan Chợ phiên Hồng Quang

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí