Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ditichkimbinh@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình gồm 23 di tích ghi nhận các sự kiện lịch sử: nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Đại hội Đảng đầu tiên tổ chức ở trong nước và ngoài thủ đô Hà Nội; nơi tổ chức Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt; Đại hội Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Căm Pu Chia; Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình gồm 23 di tích ghi nhận các sự kiện lịch sử: nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Đại hội Đảng đầu tiên tổ chức ở trong nước và ngoài thủ đô Hà Nội; nơi tổ chức Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt; Đại hội Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Căm Pu Chia; Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí