Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:55

Số điện thoại: 0986625552

Địa chỉ: Số 2 Mạc Đĩnh Chi Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Xó Bếp Cà Phê

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)