Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Lý Nam Đế, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke AA

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)