Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại: 0273813131

Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Hiro Cafe

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)