Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại: 0207 3818 558

Địa chỉ: Ngã 8, Thành phố Tuyên Quang Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Top Land Karaoke

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)