Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Điểm tham quan Chợ phiên Hồng Quang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Dịch vụ của các hộ dân tộc Tày làm du lịch cộng đồng tại xã Thượng Lâm, xã Khuôn Hà, xã Lăng Can

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Phúc Lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Du lịch Lòng hồ Thủy điện Na Hang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu Di tích Xưởng quân khí H52

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu 99 ngọn núi ái au

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cọc Vài Phạ và 99 ngọn núi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thác Khuổi nhi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00