Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo Tàng Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đình Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Lán Nà Lừa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cây đa Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng Văn hóa - Du lịch Tân Lập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm trải nghiệm lướt mảng hồ Nà Lừa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu trải nghiệm hái Cam Sành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Thắng cảnh quốc gia Động tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • HTX Cam sành Hàm Yên

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 3
 • Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thác Mơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Ruộng bậc thang Hồng Thái

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00