Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 91 đường Chiến Thắng Sông Lô Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke No.91

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)