Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại: 0974583372

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Moon Light

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)