Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Du lịch Lòng hồ Thủy điện Na Hang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu 99 ngọn núi ái au

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cọc Vài (Cọc buộc trâu trời)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thác Khuổi nhi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00