Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Moon Cafe - Tea

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)