Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:55

Số điện thoại: 0373233389

Địa chỉ: 101 Hà Tuyên Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Cổng TTĐT Du Lịch

Min Garden Cafe

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)