• From date 15/08/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 7 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 07:00
  Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Free

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 07:00
  Nguyen Tat Thanh Square Free

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 07:02
  Đền Hạ Free

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:12
  Đền Thượng Free

  Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 11:21
  Đền Cảnh Xanh (đền Cây xanh) Free

  Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:29
  Đền Mẫu Ỷ La Free

  Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • 15:47
  Chùa Hương Nghiêm (Chùa Hang) Free

  Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.