Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền thờ Bác Hồ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quảng trường Nguyễn Tất Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Cây đa Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Hồng Thái

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Lán Nà Lừa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00