Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Quảng trường Nguyễn Tất Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Hạ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch Thác Bản Ba

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Thác Mơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Pác Tạ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cọc Vài (Cọc buộc trâu trời)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Ruộng bậc thang Hồng Thái

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00