Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền thờ Bác Hồ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quảng trường Nguyễn Tất Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Đền Hạ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Thượng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền Cảnh Xanh (đền Cây xanh)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Mẫu Ỷ La

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Hương Nghiêm (Chùa Hang)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00