Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 27/05/2020
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 16 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 9 địa điểm
 • 07:30
  Miến dong Hợp Thành Miễn phí

  Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:18
  Du Lịch Cộng Đồng Làng Văn Hóa-Du Lịch Tân Lập Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 11:06
  Đình Hồng Thái Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:54
  Nhà hàng Như Liêm Miễn phí

  Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:42
  Bảo Tàng Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 16:30
  Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 18:18
  Cửa hàng bán đồ lưu niệm khu di tích Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 20:06
  Nhà hàng Trung Tuyến Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 21:54
  Lễ hội Thành Tuyên Miễn phí

  Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:30
  Điểm trải nghiệm lướt mảng hồ Nà Lừa Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 09:18
  Cây đa Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 11:06
  Lễ hội Cầu mùa Đình Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 12:54
  Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 14:42
  Lán Nà Lừa Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Ngày 3 2 địa điểm
 • 08:00
  Cây đa Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 • 13:00
  Đình Tân Trào Miễn phí

  Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.