Nhà hàng Tuần Lộc    

Xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang -

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Nhà hàng Tuần Lộc

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng