Nhà hàng Cường Tứ    

Thôn Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang - 0368087656

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Ăn sáng; 20.000
Cơm đạt 800-1tr

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng