Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Làng Văn hóa - Du lịch Tân Lập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Gốc Tếch Huyền Minh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:59
 • Quảng trường Nguyễn Tất Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà Hàng Mị Nương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lễ hội Thành Tuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00