Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miến dong Hợp Thành

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Du Lịch Cộng Đồng Làng Văn Hóa-Du Lịch Tân Lập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Hồng Thái

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Như Liêm

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Bảo Tàng Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Tân Trào

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Cửa hàng bán đồ lưu niệm khu di tích Tân Trào

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà hàng Trung Tuyến

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lễ hội Thành Tuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Điểm trải nghiệm lướt mảng hồ Nà Lừa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cây đa Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Lễ hội Cầu mùa Đình Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Lán Nà Lừa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Cây đa Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân Trào

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00