Lộ trình tuyến 02: TT Tân Yên, H Hàm Yên <=> Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

TT Tân Yên, H Hàm Yên <=> Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

Số điện thoại: 02073985985

Chi tiết

Lộ trình tuyến 01: Đại Học Tân Trào, Tuyên Quang <=> Thị Trấn Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

Đại Học Tân Trào, Tuyên Quang <=> Thị Trấn Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

Số điện thoại: 02073985985

Chi tiết

Lộ trình 3: Trung tâm TP Tuyên Quang - TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá

Trung tâm TP Tuyên Quang - TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá

Số điện thoại: 02073985985

Chi tiết