Vách đá Nàng tiên Chú khách

Vùng lòng hồ Thủy điện Na Hang, Thị trấn Nà Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang
dlstnahang@gmail.com
0

Dịch vụ

Mô tả

Núi “Nàng tiên”: trên vách núi in rõ hình ảnh đôi nam nữ đứng cầu mong sự giúp đỡ. Sự tích ngọn núi này kể về một cô gái đẹp dệt vải giỏi và người yêu của cô nói dối Ngọc nữ để được đón lên trời dệt vải. Rồi cũng vì thói gian dối mà khi họ chưa về đến hạ giới đã bị thần thu phép thuật. Họ mắc lại giữa chơi vơi đất trời.

Những điểm lân cận

Bản đồ