Lễ hội Bia - Đêm hội Thành Tuyên

Trung tâm Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố , 19 và 32 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
lehoitq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Lễ hội Bia - Đêm hội Thành Tuyên

Những điểm lân cận

Bản đồ