Bảo Tàng Tân Trào

Thôn Tân Lập, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
dulichtantraotq@gmail.com
02073830264

Dịch vụ

Mô tả

Bảo tàng Tân Trào - ATK có hai tầng được xây dựng vào năm 1975. Đây là nhà trưng bày về khu di tích lịch sử Tân Trào với 128 hiện vật, 112 ảnh tài liệu và hơn 1.000 tài liệu khoa học. Các hiện vật này phần lớn là tài liệu về Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ trong thời gian kháng chiến chống Pháp.

Những điểm lân cận

Bản đồ